צילום: הגר דופלט
צילום: הגר דופלט

צילום: הגר דופלט
צילום: הגר דופלט

הדמיה: BR-AD
הדמיה: BR-AD

צילום: הגר דופלט
צילום: הגר דופלט

1/11

 

A bachelor's garden ApartmentLocation: Tel aviv | Area: 40 sqm

 

Photography: Hagar Doppelt

3D Rendering: BR-AD

 

 Collaboration with Yaron Bronstein